Välkommen till våra träffar.

Om inget annat angives så håller vi till på Sofielunds Folkets Hus på Rolfsgatan 16 på hörnet Rolfsgatan/Lönngatan med ingång Palmgatan kl. 19.00